‘Under7 Registration’

Në vijim të riorganizimit të Akademisë së futbollit ‘Skënderbeu’ ju informojmë se klubi ka nisur regjistrimet për moshat under 7 për djem dhe vajza.

Prindërit e interesuar për progamin specifik eduktativ dhe sportiv për moshat 4, 5 dhe 6 vjeçare mund të aplikojnë nëpërmjet formës së kontaktit si më poshtë.

*Është e detyrueshme plotësimi i të gjithë të dhënave në hapësirën e aplikimit.

Për anëtarësimin janë të nevojshme të dorëzohen pas përzgjedhjes, dokumentet e mëposhtëm:

  • Çertifikatë familjare
  • Vërtetim banimi
  • Çertifikatë mjekësore (Analizat)
  • Dokument identifikimi
  • Për anëtarët e rinj, 3 foto me permasat e kartës së anëtarësimit…

Të gjithë aplikantët do të kontaktohen në ditët në vijim nga përgjegjësi për anëtarësimet. Lutemi të plotësoni të gjitha të dhënat tek formulari i aplikimit.

Me respekt,

KF Skënderbeu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.