“AF Skënderbeu, Registration Form”

Në vijim të riorganizimit të Akademisë së futbollit ‘Skënderbeu’ ju informojmë se klubi ka nisur regjistrimet për moshat under 7 dhe Under 9 për djem dhe vajza.

Prindërit e interesuar për progamin specifik eduktativ dhe sportiv për moshat 5, 6, 7 dhe 8 vjeçare mund të aplikojnë nëpërmjet formës së kontaktit si më poshtë.

*Është e detyrueshme plotësimi i të gjithë të dhënave në hapësirën e aplikimit.

Për anëtarësimin janë të nevojshme dokumentet e mëposhtëme:

  1. Çertifikatë personale ose ID
  2. Vërtetim banimi
  3. Çertifikatë mjekësore (Analizat)
  4. 3 foto me permasat e kartës së anëtarësimit…

Të gjithë aplikantët do të kontaktohen në ditët në vijim nga përgegjësi për anëtarësimet. Lutemi të plotësoni të gjitha të dhënat tek formulari i aplikimit.

Me respekt,

KF Skënderbeu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.